ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เมนูหลักข้อมูล อบต.
Skip Navigation Links
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
Skip Navigation Links
 
คลังรูปภาพ
 
 
เชื่อมโยงเครือข่าย
 ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหมัน
โครงการต่อต้ายยาเสพติด
กิจกรรมวันเด็ก อบต.วังหมัน จังหวัดตาก

 อัพเดทข่าว อบต.วังหมัน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
23 มี.ค.63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 63 ครั้งที่ 4 23 มี.ค.63 51
19 มี.ค.63 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหมัน 19 มี.ค.63 4
2 มี.ค.63 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 2 มี.ค 63 2
24 ก.พ.63 ประกาศ รายชื่อผุ้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงาอายุของ อบต.วังหมัน 24 ก.พ.63 1
24 ก.พ.63 ประกาศ การรับสมัครเด็ก 2 ขวบและ 3 ขวบ เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหมัน 24 ก.พ.63 2
12345678910...
 
 


 ประกาศสอบราคาจ้าง/ประกาศผลการสอบราคาจ้าง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
25 มี.ค.63 ประกาศ การตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 25 มี.ค.63 3
6 ธ.ค.62 ประกาศ การตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบแม่น้ำวัง หมู่ที่ 2 หัวบ้าน 6 ธ.ค.62 3
18 พ.ย.62 ประกาศ การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า รพ.สต.บ้านปากทางเขื่อน 18 พ.ย.62 3
30 ต.ค.62 ประกาศ การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 30 ต.ค.62 1
24 ก.ย.62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางเชื่อมบริเวณหน้า ศพด. อบต.วังหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.62 1
12345678910...
 
 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
9 มี.ค.63 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 9 มี.ค.63 9
7 ก.พ.63 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ก.พ.63 3
13 ม.ค.63 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 17 ม.ค.63 12
6 ม.ค. 63 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 6 ม.ค.63 10
6 ธ.ค.62 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 6 ธ.ค.62 1
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดประกาศ
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24
20 มี.ค.63 ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 169
26 ก.ย.62 ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง 1
1 ส.ค.62 ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 1
3 มี.ค.63 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่7 วันที่ 3มี.ค.63 1
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดข่าวรับสมัครงาน/โยกย้าย
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
12 มิ.ย.60 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 12 มิ.ย.2560 36
23 พ.ย.58 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 23 พ.ย.58 12
29 มิ.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 29 มิ.ย.59 4
20 ก.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 20 ก.ย.59 239
8 มีนาคม 2560 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 13
12
 
 

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ อบต
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
26 มิ.ย.60 โครงการต่อต้ายยาเสพติด 918
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหมัน 740
วันที่ 29 ธันวาคม 58 โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการรณรงค์ประชาธิปไตย 701
 
 

 สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
21 ธ.ค.57 เกษตรแฟร์ อบต.วังหมัน 21 ธ.ค.57 92
 
 

 คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
5 พฤษภาคม 2560 ติดตามการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(Cluster) 4
1 ตุลาคม 2557 ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่องประมูลค่าตอบแทนการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานลอยกระทงสายฯ ประจำปี 2557 10
 
 

 มติกรรมการ อบต./เทศบาล
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
15 สิงหาคม 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2556 8
 
 

 ประกาศ พรบ.ข่าวสาร
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
15 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2560 8
6 มกราคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559 2
7 มกราคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2558 4
6 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษจิกายน 2559 1
14 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษจิกายน 2558 4
1234
 
 

 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
26 มี.ค.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 26 มี.ค.63 2
23 มี.ค.63 ประกาศ ราคากลางธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด 5 บ่อ 23 มี.ค.3 1
23 มี.ค.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ 1 4 6 วันที่ 23 มี.ค.63 1
13 ม.ค.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ บริเวณไร่นางจ๋อน- ไร่นายมาก หมู่ที่3 13 ม.ค.63 1
13 ม.ค.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 13 ม.ค.63 1
12345678910...
 
 

 รายงานการคลัง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
16 ธ.ค.62 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.วังหมัน 10
30 ก.ย.62 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2
10 ต.ค.61 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561 10 ต.ค.61 4
30 ก.ย. 2560 งบแสดงฐานะการเงิน 30 ก.ย.60 240
 รายงานการคลัง  
 
 

 รายงานผลการดำเนินงาน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
7 ม.ค.63 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 7 ม.ค. 63 4
24 ต.ค.62 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 ต.ค.62 6
 รายงานผลการดำเนินงาน  
 
 

 รายงานผลการประชุม
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
12 ธ.ค.62 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 12 ธ.ค.62 1
14 พ.ค.62 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 14 พ.ค.62 1
3 ต.ค.62 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 3 ต.ค.62 1
30 ส.ค.62 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 30 ส.ค.62 1
22 ส.ค.62 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 22 ส.ค.62 1
1234
 
 
 ข้อบัณญัติ
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
16 ก.ย.62 14.ประกาศ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาประจำปีงบประมาณ 2563 6
16 ก.ย.62 13.ประกาศรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ รายงานงบประมาณรายรับเฉพาะงานกิจการ กิจการประปาประจำปีงบประมาณ 2563 2
16 ก.ย.62 12.ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 4
16 ก.ย.62 11.ประกาศ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 5
16 ก.ย.62 10.ประกาศ รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 3
123456789
 
 
ทำเนียบบุคลากร
Skip Navigation Links
 
บริการประชาชน
Skip Navigation Links
 
ศูนย์ประสานงาน
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

Visitor: 146515

กิจกรรม อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ยินดีต้อนรับ และให้บริการด้วยความเต็มใจ

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารในตำบล

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดูทั้งหมด »