ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เมนูหลักข้อมูล อบต.
Skip Navigation Links
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
Skip Navigation Links
 
คลังรูปภาพ
 
 
เชื่อมโยงเครือข่าย
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีมงานกู้ชีพกู้ภัย อบต.วังหมัน มีเหตุฉุกเฉินโทร 1669
นายวิฑูรย์ ภู่ชินาพันธ์ (นายก อบต.วังหมัน) ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ
https://www.facebook.com/wangmun.tak/

 อัพเดทข่าว อบต.วังหมัน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
5 ก.ค.64 ประกาศ การปิดการเรียนการสอน แบบ On site ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหมัน 5 ก.ค.64 68
25 มิ.ย.64 ประกาศ เพิกถอนสิทธิผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 25 มิ.ย.64 4
21 มิ.ย.64 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มิ.ย.64 ครั้งที่ 12 21 มิ.ย.64 1
8 มิ.ย.64 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มิ.ย.64 ครั้งที่ 11 8 มิ.ย.64 1
31 พ.ค.64 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สุงอายุของ อบต.วังหมัน ปีงบประมาณ 2564อที่มาลงทะเบียน เดือน พ.ค.2564 31 พ.ค.64 1
12345678910...
 
 


 ประกาศสอบราคาจ้าง/ประกาศผลการสอบราคาจ้าง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
5 พ.ค.64 ประกาศ การตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ 5 พ.ค.64 1
5 เม.ย.64 ประกาศ การตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 5 เม.ษ.2564 263
8 มี.ค.64 ประกาศ การตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 8 มี.ค.64 1
11 ก.พ.64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ 11 ก.พ.64 1
27 ม.ค.64 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสื่อประจำไตรมาส ที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.2563 27 ม.ค.64 4
12345678910...
 
 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
6 ก.ค.64 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนยน 2564 6 ก.ค.64 1
8 มิ.ย.64 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 8 มิ.ย.64 2
13 พ.ค.64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ลงวันที่13 พ.ค.64 (ต่อ2) 1
13 พ.ค.64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ลงวันที่13 พ.ค.64 1
16 เม.ย.64 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 16 เม.ย.64 2
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดประกาศ
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
29 ก.ค.64 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ผ่านความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 29 ก.ค.64 1
5 ก.ค.64 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13..5 ก.ค.64 1
5 ก.ค.64 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12 5 ก.ค.64 1
1 ก.ค.64 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 ก.ค.64 1
30 มิ.ย.64 ประกาศ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2564 30 มิ.ย.64 1
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดข่าวรับสมัครงาน/โยกย้าย
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
12 มิ.ย.60 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 12 มิ.ย.2560 38
23 พ.ย.58 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 23 พ.ย.58 12
29 มิ.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 29 มิ.ย.59 4
20 ก.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 20 ก.ย.59 239
8 มีนาคม 2560 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 14
12
 
 

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ อบต
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
2563 https://www.facebook.com/wangmun.tak/ 218
1 เม.ย.63 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 1เม.ย.63 2
26 มิ.ย.60 โครงการต่อต้ายยาเสพติด 921
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหมัน 749
วันที่ 29 ธันวาคม 58 โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการรณรงค์ประชาธิปไตย 702
 
 

 สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
21 ธ.ค.57 เกษตรแฟร์ อบต.วังหมัน 21 ธ.ค.57 103
 
 

 คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
5 พฤษภาคม 2560 ติดตามการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(Cluster) 4
1 ตุลาคม 2557 ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่องประมูลค่าตอบแทนการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานลอยกระทงสายฯ ประจำปี 2557 10
 
 

 มติกรรมการ อบต./เทศบาล
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
15 สิงหาคม 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2556 8
 
 

 ประกาศ พรบ.ข่าวสาร
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
15 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2560 8
6 มกราคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559 2
7 มกราคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2558 4
6 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษจิกายน 2559 1
14 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษจิกายน 2558 4
1234
 
 

 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
24 ก.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคำรณ ม.1 24 ก.ย.63 1
7 เม.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหมัน 7 เม.ย.63 1
3 เม.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนงสวาย หมู่ 2 3 เม.ย.63 1
2 เม.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจ่าเสือ-ไร่ครูพัน หมูที่ 1 2 เม.ย.63 1
3 เม.ย.63 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อผันน้ำ (บริเวณหนองรี) ม.2 3เม.ย.63 1
12345678910...
 
 

 รายงานการคลัง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
15 ก.ค.64 ประกาศ รายงานแสดงผลกรดำเนินงาน ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2564 15 ก.ค.2654 1
27 เม.ย.64 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 27 เม.ย.64 1
27 เม.ย.64 ประกาศ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 27 เม.ย.64 1
19 ต.ค.63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5) 2
19 ต.ค.63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (4) 2
1234
 
 

 รายงานผลการดำเนินงาน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
29 ก.ย.2563 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและควมโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปี 2563 3
27 เม.ย.64 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2564 27 เม.ย.64 1
1 มีนาคม 2564 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11
2 ต.ค.63 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตมนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 20
25 พ.ย.63 รายงานผลและวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและควมโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2563 219
123
 
 

 รายงานผลการประชุม
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
26 ต.ค.63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 26 ต.ค.63 1
27 ส.ค.63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 27 ส.ค.63 78
14 ส.ค.63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 14 ส.ค.63 1
29 มิ.ย.63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 29 มิ.ย.63 1
28 ก.พ.63 รายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 28 ก.พ.63 1
12345
 
 
 ข้อบัณญัติ
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
23 ก.ย.63 ข้อบัญญัติ 2564 (2) 50
23 ก.ย.63 ข้อบัญญัติ 2564 (1) 79
16 ก.ย.62 14.ประกาศ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาประจำปีงบประมาณ 2563 7
16 ก.ย.62 13.ประกาศรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ รายงานงบประมาณรายรับเฉพาะงานกิจการ กิจการประปาประจำปีงบประมาณ 2563 2
16 ก.ย.62 12.ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 25
123456789
 
 
ทำเนียบบุคลากร
Skip Navigation Links
 
บริการประชาชน
Skip Navigation Links
 
ศูนย์ประสานงาน
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

Visitor: 254841

กิจกรรม อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ยินดีต้อนรับ และให้บริการด้วยความเต็มใจ

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารในตำบล

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดูทั้งหมด »