ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เมนูหลักข้อมูล อบต.
Skip Navigation Links
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
Skip Navigation Links
 
คลังรูปภาพ
 
 
เชื่อมโยงเครือข่าย
รายงาน
 รายงานการคลัง
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
15 ก.ค.64 ประกาศ รายงานแสดงผลกรดำเนินงาน ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2564 15 ก.ค.2654 1
27 เม.ย.64 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 27 เม.ย.64 1
27 เม.ย.64 ประกาศ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 27 เม.ย.64 1
19 ต.ค.63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5) 2
19 ต.ค.63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (4) 2
1234
 
 

 รายงานผลการดำเนินงาน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
29 ก.ย.2563 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและควมโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปี 2563 3
27 เม.ย.64 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2564 27 เม.ย.64 1
1 มีนาคม 2564 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11
2 ต.ค.63 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตมนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 20
25 พ.ย.63 รายงานผลและวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและควมโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2563 219
123
 
 

 รายงานผลการประชุม
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
26 ต.ค.63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 26 ต.ค.63 1
27 ส.ค.63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 27 ส.ค.63 78
14 ส.ค.63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 14 ส.ค.63 1
29 มิ.ย.63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 29 มิ.ย.63 1
28 ก.พ.63 รายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 28 ก.พ.63 1
12345
 
 
ทำเนียบบุคลากร
Skip Navigation Links
 
บริการประชาชน
Skip Navigation Links
 
ศูนย์ประสานงาน