ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เมนูหลักข้อมูล อบต.
Skip Navigation Links
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
Skip Navigation Links
 
คลังรูปภาพ
 
 
เชื่อมโยงเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 อัพเดทข่าว อบต.วังหมัน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
23 มี.ค.63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 63 ครั้งที่ 4 23 มี.ค.63 1
19 มี.ค.63 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหมัน 19 มี.ค.63 1
2 มี.ค.63 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 2 มี.ค 63 1
24 ก.พ.63 ประกาศ รายชื่อผุ้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงาอายุของ อบต.วังหมัน 24 ก.พ.63 1
24 ก.พ.63 ประกาศ การรับสมัครเด็ก 2 ขวบและ 3 ขวบ เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหมัน 24 ก.พ.63 2
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดประกาศ
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
3 มี.ค.63 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่7 วันที่ 3มี.ค.63 1
20 ก.พ.63 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 20 ก.พ.63 1
22 ม.ค.63 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 22 ม.ค.63 1
7 ก.พ. 63 ประกาศ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ อบต.วังหมัน 7 ก.พ. 63 1
29 พ.ย.62 ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 29 พ.ย.62 1
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดข่าวรับสมัครงาน/โยกย้าย
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
12 มิ.ย.60 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 12 มิ.ย.2560 35
23 พ.ย.58 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 23 พ.ย.58 12
29 มิ.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 29 มิ.ย.59 4
20 ก.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 20 ก.ย.59 239
8 มีนาคม 2560 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 13
12
 
 
ทำเนียบบุคลากร
Skip Navigation Links
 
บริการประชาชน
Skip Navigation Links
 
ศูนย์ประสานงาน