ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เมนูหลักข้อมูล อบต.
Skip Navigation Links
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
Skip Navigation Links
 
คลังรูปภาพ
 
 
เชื่อมโยงเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 อัพเดทข่าว อบต.วังหมัน
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
5 ก.ค.64 ประกาศ การปิดการเรียนการสอน แบบ On site ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหมัน 5 ก.ค.64 68
25 มิ.ย.64 ประกาศ เพิกถอนสิทธิผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 25 มิ.ย.64 4
21 มิ.ย.64 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มิ.ย.64 ครั้งที่ 12 21 มิ.ย.64 1
8 มิ.ย.64 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มิ.ย.64 ครั้งที่ 11 8 มิ.ย.64 1
31 พ.ค.64 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สุงอายุของ อบต.วังหมัน ปีงบประมาณ 2564อที่มาลงทะเบียน เดือน พ.ค.2564 31 พ.ค.64 1
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดประกาศ
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
29 ก.ค.64 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ผ่านความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 29 ก.ค.64 1
5 ก.ค.64 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13..5 ก.ค.64 1
5 ก.ค.64 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12 5 ก.ค.64 1
1 ก.ค.64 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 ก.ค.64 1
30 มิ.ย.64 ประกาศ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2564 30 มิ.ย.64 1
12345678910...
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์-หมวดข่าวรับสมัครงาน/โยกย้าย
 
โพสเมื่อข่าวอ่านอ่านต่อ
12 มิ.ย.60 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 12 มิ.ย.2560 38
23 พ.ย.58 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 23 พ.ย.58 12
29 มิ.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 29 มิ.ย.59 4
20 ก.ย.59 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 20 ก.ย.59 239
8 มีนาคม 2560 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 14
12
 
 
ทำเนียบบุคลากร
Skip Navigation Links
 
บริการประชาชน
Skip Navigation Links
 
ศูนย์ประสานงาน